Vaše 2% daní za pre hodnotnú kultúru

Vaše 2% daní za pre hodnotnú kultúru

Vaše 2% daní za pre hodnotnú kultúru

12. 2. 2023

Milí priatelia, podporovatelia občianskeho združenia Ars Ante Portas.

Aj tento rok Vám budeme vďační za podporu pridelením 2% Vašej dane. Prispieť môžete, či ste zamestnanec, fyzická osoba-živnostník (FO), či právnická osoba (PO).

Pravda, vyžaduje si to trošku "práce" s tlačivami. Radi Vám pritom pomôžeme.

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov

  1. Do 15.02.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
  2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov (.pdf)
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
  4. 3% z Vašej zaplatenej dane – ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky  minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali.   
  5. Do dokumentu Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane napíšte sumu, ktorú nám chcete (môžete) poukázať, ako aj údaje o prijímateľovi 2% z daní. POZOR! Tlačivo potvrdenia je v prílohe. Je editovateľné, to znamená, že môžete do neho vpisovať svoje údaje priamo v počítači a potom vytlačiť. Prípadne si ho vytlačte a údaje vpíšte rukou.

    Údaje o o. z. Ars ante portas sú už v tlačive vpísané.

Informácie o o.z. Ars ante portas:

IČO: (v tlačive zarovnajte do kolóniek sprava)30858127
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno (názov): Ars ante portas, o. z.
Sídlo – Ulica: Sklenárova
Súpisné/orientačné číslo: 42
PSČ: 821 09
Obec: Bratislava
Daňové úrady do 90 dní od splnenia podmienok prevedú Vaše 2% daní na účet nadácie.

Tieto tlačivá – VYHLÁSENIE aj POTVRDENIE pošlite láskavo daňovému úradu v mieste Vášho trvalého bydliska najneskôr do 30. apríla 2023 (neposielajte ich na adresu o. z. Ars ante portas, prosím).


Postup pre Fyzické osoby a Právnické osoby

POZOR! Kto má len príjmy zo zamestnania a priznanie za neho neurobil zamestnávateľ, bude vypĺňať daňové priznanie typu A. Každý, kto podnikal či prenajímal nehnuteľnosť, vypĺňa daňové priznanie B.
Do tlačiva daňového priznania prosíme vpísať údaje o našej organizácii. Ak použijete tlačivo, ktoré nájdete na našej stránke, tam sú už údaje o o. z. Ars ante portas vyplnené.)

V prípade Fyzickej osoby typ A je to oddiel VIII, v prípade Fyzickej osoby typ B oddiel XII.
V prípade právnickej osoby VI. časť.

Naše údaje:

IČO: (v tlačive zarovnajte do kolóniek sprava): 30858127
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno (názov): Ars ante portas, o. z.
Sídlo – Ulica: Sklenárova
Súpisné/orientačné číslo: 42
PSČ: 821 09
Obec: Bratislava

Vopred Vám za podporu srdečne ďakujeme!