Vaše 2% daní pre hodnotnú kultúru

Vaše 2% daní pre hodnotnú kultúru

Vaše 2% daní pre hodnotnú kultúru

23. 9. 2020

Milí priatelia, podporovatelia občianskeho združenia Ars Ante Portas.

Pokiaľ ste ešte nezaplatili dane za rok 2019, máte možnosť popri tomto povinnom akte podporiť dvoma percentami z Vašej dane naše občianske združenie Ars Ante Portas.

Dôležité termíny

Povinnosť podať daňové priznanie bude najneskôr do 02.11.2020 (31.10. je sobota). V uvedenej lehote bude možné uplatniť aj 2% z daní z podaných daňových priznaní.

Prispieť môžete, či ste zamestnanec, fyzická osoba-živnostník (FO), či právnická osoba (PO). Pravda, vyžaduje si to trošku „práce“ s tlačivami. Radi Vám pritom pomôžeme.

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov

  1. Zamestnancom, ktorí svojho zamestnávateľa v zákonnej lehote požiadali o vykonanie ročného zúčtovania a potvrdenia o zaplatení dane z príjmov, vystaví do 15.11.2020 Zamestnávateľ tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov (.pdf)
    Títo daňovníci môžu následne podať vyhlásenie spolu s potvrdením do 30.11.2020.
  2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
    3% z Vašej zaplatenej dane – ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky  minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.   
  3. Do dokumentu Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane napíšte sumu, ktorú nám chcete poukázať, ako aj údaje o prijímateľovi 2% z daní. POZOR! Tlačivo potvrdenia je v prílohe. Je editovateľné, to znamená, že môžete do neho vpisovať svoje údaje priamo v počítači a potom vytlačiť. Prípadne si ho vytlačte a údaje vpíšte rukou.
    Údaje o o. z. Ars ante portas sú už v tlačive vpísané.

Informácie o o.z. Ars ante portas:

IČO: (v tlačive zarovnajte do kolóniek sprava)30858127
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno (názov): Ars ante portas, o. z.
Sídlo – Ulica: Sklenárova
Súpisné/orientačné číslo: 42
PSČ: 821 09
Obec: Bratislava
Daňové úrady do 90 dní od splnenia podmienok prevedú Vaše 2% daní na účet nadácie.

Tieto tlačivá – VYHLÁSENIE aj POTVRDENIE pošlite láskavo daňovému úradu v mieste Vášho trvalého bydliska najneskôr do 30. apríla 2020 (neposielajte ich na adresu o. z. Ars ante portas, prosím).


Postup pre Fyzické osoby a Právnické osoby

POZOR! Kto má len príjmy zo zamestnania a priznanie za neho neurobil zamestnávateľ, bude vypĺňať daňové priznanie typu A. Každý, kto podnikal či prenajímal nehnuteľnosť, vypĺňa daňové priznanie B.
Do tlačiva daňového priznania prosíme vpísať údaje o našej organizácii. Ak použijete tlačivo, ktoré nájdete na našej stránke, tam sú už údaje o o. z. Ars ante portas vyplnené.)

V prípade Fyzickej osoby typ A je to oddiel VIII, v prípade Fyzickej osoby typ B oddiel XII.
V prípade právnickej osoby VI. časť.

Naše údaje:

IČO: (v tlačive zarovnajte do kolóniek sprava): 30858127
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno (názov): Ars ante portas, o. z.
Sídlo – Ulica: Sklenárova
Súpisné/orientačné číslo: 42
PSČ: 821 09
Obec: Bratislava

Vopred Vám za podporu srdečne ďakujeme!


Načo tieto prostriedky využijeme?

Aj v tomto roku plánujeme organizovať veľa hodnotných umeleckých podujatí. Od februára každý mesiac organizujeme zaujímavé koncerty so súbormi z Talianska, Švédska, USA, Austrálie, a, pravdaže, Slovenska, atď.

Významnou súčasťou činnosti o. z. Ars ante portas je organizovanie 18. ročníka kampane Na kolesách proti rakovine.

Pripomenieme si 100. výročie podpísania Trianonskej mierovej zmluvy, okrúhle výročia narodenia a smrti Johanna Sebastiana Bacha, atď. 

V decembri to bude tradičný koncert s Veľkým zborom donských kozákov Vianočný spev pre život, atď., atď.

Vopred Vám za Vašu námahu pri vyplňovaní tlačív ďakujeme. 

Ak by ste s tým mali akýkoľvek problém, zavolajte (0905 716 851), napíšte (jan@juras.sk), pomôžeme, poradíme.