Vaše 2% daní pre kultúru

Vaše 2% daní pre kultúru

Vaše 2% daní pre kultúru

19. 2. 2019

Vážení priatelia a podporovatelia občianskeho združenia Ars ante portas! 

Dovoľujeme si Vás zdvorilo požiadať o podporu činnosti našej organizácie formou pridelenia podielu Vašej dane.

Prispieť môžete, či ste zamestnanec, fyzická osoba-živnostník (FO), či právnická osoba (PO). Pravda, vyžaduje si to trošku „práce“ s tlačivami. Radi Vám pritom pomôžeme.  

Toto je súhrn dôležitých termínov pre úspešný proces pridelenia podielu Vašej dane občianskemu združeniu Ars ante portas:

 • 15.2.2019 – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
 • 31.03.2019 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).
 • 31.03.2019 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci daňového priznania sa poukazujú aj 2% z dane
 • 30.04.2019 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov

 1. Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
  3% z Vašej zaplatenej dane – ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky  minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali.   
 4. Do dokumentu Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane napíšte sumu, ktorú nám chcete poukázať, ako aj údaje o prijímateľovi 2% z daní. POZOR! Tlačivo potvrdenia je v prílohe. Je editovateľné, to znamená, že môžete do neho vpisovať svoje údaje priamo v počítači a potom vytlačiť. Prípadne si ho vytlačte a údaje vpíšte rukou.
  Údaje o o. z. Ars ante portas sú už v tlačive vpísané.

Informácie o o.z. Ars ante portas:

IČO: (v tlačive zarovnajte do kolóniek sprava)30858127
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno (názov): Ars ante portas, o. z.
Sídlo – Ulica: Sklenárova
Súpisné/orientačné číslo: 42
PSČ: 821 09
Obec: Bratislava
Daňové úrady do 90 dní od splnenia podmienok prevedú Vaše 2% daní na účet nadácie.

Tieto tlačivá – VYHLÁSENIE aj POTVRDENIE pošlite láskavo daňovému úradu v mieste Vášho trvalého bydliska najneskôr do 30. apríla 2018 (neposielajte ich na adresu o. z. Ars ante portas, prosím).


Postup pre Fyzické osoby a Právnické osoby

POZOR! Kto má len príjmy zo zamestnania a priznanie za neho neurobil zamestnávateľ, bude vypĺňať daňové priznanie typu A. Každý, kto podnikal či prenajímal nehnuteľnosť, vypĺňa daňové priznanie B.
Do tlačiva daňového priznania prosíme vpísať údaje o našej organizácii. Ak použijete tlačivo, ktoré nájdete na našej stránke, tam sú už údaje o o. z. Ars ante portas vyplnené.)

V prípade Fyzickej osoby typ A je to oddiel VIII, v prípade Fyzickej osoby typ B oddiel XII.
V prípade právnickej osoby VI. časť.

Daňové priznanie FO typu A
Daňové priznanie FO typu B
Daňové priznanie Právnická osoba

Naše údaje:

IČO: (v tlačive zarovnajte do kolóniek sprava): 30858127
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno (názov): Ars ante portas, o. z.
Sídlo – Ulica: Sklenárova
Súpisné/orientačné číslo: 42
PSČ: 821 09
Obec: Bratislava

Vopred Vám  za podporu srdečne ďakujeme!

Načo tieto prostriedky využijeme?

Aj v tomto roku plánujeme organizovať veľa hodnotných umeleckých podujatí. Od mája do septembra každý mesiac organizujeme zaujímavé koncerty so súbormi z USA, Spojeného kráľovstva, Nemecka, atď. Pripomenieme si 140. výročie narodenia veľkého priateľa Slovenska a Slovákov dr. Setona Watsona, V decembri to bude tradičný koncert s Veľkým zborom donských kozákov Vianočný spev pre život, atď., atď.

Vopred Vám za Vašu námahu pri vyplňovaní tlačív ďakujeme. 

Ak by ste s tým mali akýkoľvek problém, zavolajte (0905 716 851), napíšte (jan@juras.sk), pomôžeme, poradíme.