Pozvánka na spomienkové podujatie na Martina Rázusa

Pozvánka na spomienkové podujatie na Martina Rázusa

Pozvánka na spomienkové podujatie na Martina Rázusa

14. 10. 2023

Spomienkové podujatia – Martin Rázus, 135. výročie narodenia, 10. výročie odhalenia pomníka v Bratislave

Pred 135 rokmi – 18. októbra 1888 sa vo Vrbici (dnes časť mesta Liptovský Mikuláš ) narodil slovenský evanjelický kňaz, básnik, spisovateľ, publicista, politik Martin Rázus.

Pred 10 rokmi – 24. októbra 2013 na Rázusovom nábreží v Bratislave sme odhalili Pomníka Martina Rázusa.

Obidve výročia si pripomenieme v nedeľu 29. októbra 2023, a to Bratislave a Modre.

pomnik MR banner

O 15.30 hod. pri Pomníku Martina Rázusa na Rázusovom nábreží slávnostnými príhovormi organizátorov a hostí a vystúpením súboru Danubius Octet Singers s dirigentom Danielom Simandlom.

V programe zaznie, žiaľ len zo záznamu, v podaní Juraja Sarvaša úryvok Rázusovej básne Bratislave, ktorý ho predniesol pred piatimi rokmi pri pomníku pri 130. výročí básnika. S pôsobivým záverom: Buď pozdravená, krásna Bratislava!

Dominantou pomníka je vysoký pilier pozostávajúci z trinástich žulových platní v podobe kníh s rozmermi 300 x 68 x 66 cm. Z nich jedenásť reprezentuje jedno miesto, kde spisovateľ počas života žil, študoval či pôsobil, s označením názvu tohto miesta Vrbica, Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica, Kežmarok, Bratislava, Edinburgh, Praha, Modra, Pribylina, Moravské Lieskové, Brezno, zo zadnej strany je v spodnej časti signatúra „M. Dzurek, D. Bartoš 2013“. Z čelnej strany je na pomníku vyrytý nápis: „ kňaz – spisovateľ – politik / Martin Rázus / 1888 – 1937“. Súčasťou pomníka sú 4 sklenené platne, ktoré zobrazujú: podobizeň Martina Rázusa, dva citáty s faksimile podpisu a kalendárium života Martina Rázusa. Súčasťou pomníka je osvetlenie 4 bodovými svetlami a orámovanie žulovou dlažbou.

banner MR 135Modra

O 18.00 hod. bude podujatie pokračovať v Nemeckom evanjelickom kostole v Modre programom Zdvihnite život!

Martin Rázus pôsobil v Modre ako kaplán v rokoch 1911 a 1912 u farára Samuela Zocha, s ktorého sestrou Elenou sa zosobášili v apríli 1913.

Program v Nemeckom evanjelickom kostole v Modre: Sedem pôsobivých básní Martina Rázusa v podaní Františka Kovára, sedem nádherných hymnických piesní slovenských autorov v podaní súboru Danubius Octet Singers, dr. Daniel Simandl.

A čo má spoločné Pomník Martina Rázusa s mestom Modra? Nuž, víťazmi veľmi náročnej verejnej súťaže na pomník sa ešte v roku 2008 stali obyvatelia Modry výtvarník Martin Dzurek a architekt Daniel Bartoš. 

Organizátormi podujatia sú v Bratislave Ars ante portas, o.z. a Spolok Martina Rázusa, v Modre Cirkevný zbor ECAV Modra v spolupráci so Spolkom Martina Rázusa.

Partnermi sú Múzeum Janka Kráľa Liptovský Mikuláš, mestská časť Bratislava-Staré Mesto (pre Bratislavu), Bratislavský samosprávny kraj a Kultúrne centrum Modre (pre Modru).

Mediálni partneri: www.teraz.sk, Evanjelický posol spod Tatier, Evanjelický Východ