Pozvánka na koncert Mám nádej a spásu... Pocta Jele Krčméry-Vrteľovej a Miroslavovi Cipárovi


Pozvánka na koncert Mám nádej a spásu... Pocta Jele Krčméry-Vrteľovej a Miroslavovi Cipárovi


Pozvánka na koncert Mám nádej a spásu... Pocta Jele Krčméry-Vrteľovej a Miroslavovi Cipárovi


15. 6. 2022

(Ján Juráš, Ars ante portas, o. z., 0905 716 851, jan@juras.sk, www.juras.sk)


Spomienkové podujatie na dvoch vzácnych umelcov sa uskutoční v piatok 24. júna 2022  o 18.00 hod. v Novom evanjelickom kostole, Legionárska ulica, Bratislava. Vstup voľný, dobrovoľný príspevok

Spomienkové príhovory prednesú:

Izabela Pažítková a Terézia Ursínyová, Ľubomír Feldek, zástupca Nadácie Výskum Rakoviny

Duchovný príhovor: Ondrej Majling

V podaní súboru starej hudby Solamente naturali zaznejú diela Johanna Sebastiana Bacha

  • Ich habe genug (Už dosť som žil), BWV 82 – kantáta
  • Ich will den Kreuzstab tragen BWV 56 (Rád ponesiem drevo kríža), BWV 56 – kantáta
  • Koncert f mol pre čembalo a orchester BWV 1056

Pre spomienkové podujatie na Jelu Krčméry-Vrteľovú a Miroslava Cipára som vybral ako názov, kratučký, veľmi výstižný citát z textu kantáty J. S. Bacha v preklade Jelkinom Už dosť som žil:

Mám nádej a spásu..., ktorý pokračuje:
...mám silu vo viere,
a v náruči všetko so sebou si beriem, 
ach, dosť som žil! 

Obaja vzácni umelci, na ktorých spomíname, veľmi intenzívne spolupracovali s organizátormi cyklu BACH – kantáty so Solamente naturali. Jela Krčméry-Vrteľová prebásnila texty viacerých Bachových kantát, ako aj Matúšove a Jánove pašie. Prebásnené texty sme uvádzali v programových bulletinoch. Majster Miroslav Cipár je autorom viacerých log podujatí, súvisiacich s “bachovskými“ koncertmi. 

Súbor starej hudby Solamente naturali:

Miloš Valent – husle, umelecký vedúci

Rita Papp – cembalo, organ pozitív

Aleš a Petra Ambrosi – hoboj  

Janko Kružliak ml, Lubica Habart, Karolína Krigovská – husle  

Blanka Pavlovičová – viola 

Csilla Valyi – violončelo  

Tibor Nagy – kontrabas 

Tomáš Šelc – bas

Partner podujatia:

logo bk 2020 1f


PlagatA3 pocta