Pozvánka na klavírny koncert Eleny Letňanovej

Pozvánka na klavírny koncert Eleny Letňanovej

Pozvánka na klavírny koncert Eleny Letňanovej

14. 6. 2021

V rámci podujatia HUDOBNÁ VEĽMOC PRESSBURG - BRATISLAVA sa predstaví 11. júla 2021 v koncertnej sieni Klarisky Bratislava klaviristka Elena Letňanová.

Hudobná veľmoc Pressburg – Bratislava
Elena Letňanová – klavír
Koncertná sieň Klarisky, Bratislava
Nedeľa, 11. júl 2021, 20.00 hod.

Program je zostavený z diel skladateľov so vzťahom k Bratislave:

  • FRANZ LISZT
  • BÉLA BATRÓK
  • ROMAN BERGER

Vstup je voľný.

Je však nutné prihlásiť sa na koncert menom. Prihlasovanie bude možné od 15. júna 2021 až do naplnenia povolenej kapacity sály.

Kontakt: Ján Juráš, Ars Ante Portas, SMS 0905 716 851, jan@juras.sk.

Koncert  sa uskutoční za podpory Hlavného mesta SR Bratislavy a Bratislavského kultúrneho a informačného strediska. 


Podrobnejšie informácie:

Program z diel skladateľov so vzťahom ku Pressburgu-Bratislave, s okrúhlymi výročiami narodenia Franza Liszta (*1811); Bélu Bartóka (*1881) a spomienky na nášho Romana Bergera (†2020).

Idea klavírneho koncertu si kladie za cieľ uctiť si 210. výročie narodenia Franza Liszta (1811 – 1886) svetového skladateľa a virtuóza, dirigenta a spisovateľa, narodeného v západnom Uhorsku (Doborján), v dnešnom Raidingu. Študoval vo Viedni a pôsobil od útlej mladosti v Paríži, Weimari, Ríme a Pešti. Klavírny virtuóz bol oslavovaný v hlavných metropolách západnej aj východnej Európy. Jeho 16 koncertných návštev Bratislavy od mladosti po takmer posledný rok života (1820 po 1885) svedčí o jeho láske k tomuto mestu, tu ho uznali. Po smrti v 1911 na 100. výročie narodenia, mu jeho pamätníci v Bratislave postavili bustu pod Katedrálou Sv. Martina a už predtým poprsie na priečelí dnešného SND, hneď vedľa W.A. Mozarta, aby vyzdvihli hudobnú históriu tohto bývalého korunovačného mesta, kde sa narodili alebo pôsobili, či študovali a koncertovali veľkí skladatelia predošlých storočí a 20. storočia.

Bela Bartók má 140. výročie narodenia, narodil sa v uhorskom San Nicolaul Mare, dnes v Rumunsku, matka bola Slovenka. Bartókovou zásluhou, ktorý bol pokračovateľom Lisztových harmonických výbojov v 20. storočí, boli niektoré Lisztove neskoré diela vydané po 1927.

Roman Berger (1930—2020), slovenský hudobný skladateľ, teoretik a publicista poľského pôvodu komponoval skladbu Soft November Music pre klavír v novembri a decembri 1989 počas Zamatovej revolúcie s neočakávanými spoločenskými a politickými zmenami.