Pozvánka na hudobné stvárnenie života a poslania Ježiša Krista - Baránok Boží

Pozvánka na hudobné stvárnenie života a poslania Ježiša Krista - Baránok Boží

Pozvánka na hudobné stvárnenie života a poslania Ježiša Krista - Baránok Boží

28. 5. 2023

Sobota 24. jún 2023, 18.00 hod. 
Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava

Hudobné stvárnenie života a poslania Ježiša Krista v podaní 35-členného orchestra,
29-členného zboru a 18-tich kostýmovaných sólistov.

Americká Draper Philharmonic & Choral Society uvedie diela Roba Gardnera Kráľ kráľov a Baránok Boží v štyroch európskych mestách, medzi nimi aj v Bratislave (Paríž, Viedeň, Praha).

Prvá časť – Kráľ kráľov – zobrazuje príbeh Ježišovho narodenia.
Druhá časť – Baránok Boží – je dramatickým hudobným zobrazením posledných dní Ježišovho života, od predzvesti Lazárovho vzkriesenia, cez zničujúce zajatie a ukrižovanie Ježiša, až po jeho slávne Vzkriesenie.
Príbeh Ježiša rozprávajú/spievajú tí, ktorí ho milovali a sprevádzali na pozemskej púti: Peter, Ján, Tomáš, Mária a Marta z Betánie, Mária Magdaléna a jeho matka Mária.

Vstup je voľný.

Rezervujte si miesta na mailovej adrese jan@juras.sk v takejto podobe:

  • počet vstupeniek
  • sektor

A = rady I – V
B = rady VI – X
C = rady XIII – XVII 

sedadla s1 page 0

Situáciu so vstupenkami spresníme postupne. 

Uvítame Váš príspevok do zbierky pre Nadáciu Výskum Rakoviny alebo pre Banskú Štiavnicu.


Ján Juráš, Ars ante portas, o. z.
0905 716 851 | jan@juras.sk | www.juras.sk


Baránok Boží