15. výročie Ars Ante Portas

15. výročie Ars Ante Portas

15. výročie Ars Ante Portas

17. 12. 2019

V budúcom roku oslávi občianske združenie Ars ante portas pätnásť rokov svojej činnosti.

Vstúpte s nami do sveta umenia...

Naše doterajšie aktivity zú zmapované v našom ARCHÍVE.

Pozvánky na nasledujúce podujatia nájdete v POZVÁNKACH.

Ďakujeme za Vašu priazeň.

0001 828 x 315 vyrocie 2019