KONCERT ZRUŠENÝ - J. S. BACH - jubilejný koncert

KONCERT ZRUŠENÝ - J. S. BACH - jubilejný koncert

21. 3. 2020 Vranov nad Topľou

KONCERT JE ZRUŠENÝ

Cirkevný zbor ECAV Vranov nad Topľou a mesto Vranov nad Topľou organizujú pri príležitosti 335. výročia narodenia Johanna Sebastiana Bacha Organový koncert v Evanjelickom kostole Ducha Svätého Vranov nad Topľou v jubilejný deň, 21. marca 2020 o 17.00 hod.

Vstupné je dobrovoľné.

Koncert sa koná v rámci festivalu Johann Sebastian Bach – Slovensko 2020. 

Účinkujú:

Martin Vargovčák – evanjelický farár, držiteľ Čestného uznania Ceny Sebastian za  mimoriadny prínos k odkazu diela  Johanna Sebastiana Bacha pre súčasníkov

Peter Franko – zakladateľ a pedagóg organového oddelenia na ZUŠ Humenné,  laureát Ceny Sebastian za  mimoriadny prínos k odkazu diela  Johanna Sebastiana Bacha pre súčasníkov 

Dominika Fraňová – študentka magisterského štúdia organovej hry u Davida di Fiore na Katolíckej univerzite v Ružomberku, učiteľka kalvíra a hudobnej náuky na ZUŠ Humenné 

Fabián Greš – študent organovej hry na Konzervatóriu v Košiciach u Emílie Dzemjanovej

plagat bach B 1 002 concert canceled