Sláva šľachetným VI

 Sláva šľachetným VI

18. 9. 2020 Liptovský Mikuláš

Sláva šľachetným VI „Učiteľ má horieť svetlom vlastným“ v Liptovskom Mikuláši