KONCERT ZRUŠENÝ Organový koncert k výročiu narodenia J. S. Bacha v Prahe, Stanislav Šurin

KONCERT ZRUŠENÝ Organový koncert k výročiu narodenia J. S. Bacha v Prahe, Stanislav Šurin

30. 3. 2020 Praha

KONCERT JE ZRUŠENÝ

PRAHA / CZ, 30. 3. 2020 od 16.00 hod., kostel sv. Kateřiny 

STANISLAV ŠURIN, organ

Girolamo Frescobaldi (1583 – 1643) 

  • Aria detto balletto

Juan Cabanilles  (1644 – 1712)

  • Corrente italiana
  • Toccata

Samuel Marckfelner (1621 – 1674)

  • Preambulum et Fuga 6. Thoni

The Miscellaneous collection from Levoča Slovakia (1660 – 1670), Jan Valach (transcription and selection)

Anonymus (Czech baroque)

  • Fúga a mol

František Xaver Brixi (1732 – 1771)

  • Preludium C dur

 Jan Křtitel Vaňhal (1739 – 1813)

  • Fuga I (C dur) (from “12 fugues for organ”)

 Baldassare Galuppi (1706 – 1785)

  • Sonata in d
    Andante – Allegro – Largo – Allegro e spiritoso

Benedetto Marcello (1686 – 1736)

  • Adagio (transcription: J. S. Bach)

Georg Friedrich Händel (1685 – 1759) 

  • Voluntary III (from 6 Voluntaries)
    Slow – Allegro – Largo – Fugue

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)

  • Liebster Juse, wir sind hier, BWV 731
  • Malé preludium a fuga d mol, BWV 554

Stanislav Šurin sa narodil v roku 1971 v Trnave. Študoval hru na organe a cirkevnú hudbu na Konzervatóriu v Bratislave, na Diecéznom  konzervatóriu vo Viedni, na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v triede profesora Ivana Sokola a súkromne u profesora Johanna Trummera v Grazi.

Spolupracoval so Slovenskou filharmóniu, s ktorou uviedol viaceré skladby pre organ a orchester. Sólisticky účinkoval v roku 2000 aj National Symphony Orchestra Taiwan pri premiérovom uvedení Janáčkovej Glagolskej omše na Tchajwane. Organové recitály hral vo viacerých štátoch Európy, v USA, Mexiku, Kanade, Ruskej federácii a Kazachstane.

Na svojom konte má niekoľko sólových organových nahrávok. Je zakladateľom a organizátorom viacerých organových festivalov na Slovensku.

V rokoch 2006 – 2008 pôsobil vo funkcii Diecézneho hudobníka Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy. Pôsobí ako poradca pri opravách a rekonštrukciách historických organov a pri stavbách nových organov. Tejto problematike sa venuje aj ako publicista a organizátor.

Venuje sa aj kompozícii. Je autorom Trnavskej omše, viacerých skladieb na duchovné a liturgické texty. V roku 2011 mu vyšiel spevník a CD jeho liturgických skladieb Antifóny a duchovné piesne a v roku 2013 CD album jeho piesní na básne Miroslava Válka Dáma v rýchliku.

V roku 2009 mu bola za mimoriadny prínos k odkazu diela Johanna Sebastiana Bacha pre súčasníkov udelená Cena Sebastian.  Konferencia biskupov Slovenska mu v roku 2016 udelila cenu Fra Angelica za „osobný prínos do kresťanských hodnôt v kultúre na Slovensku“.Plagat 30 3 SurinA domus KONCERT ZRUSENY