Sólisti donských kozákov - Vianočný koncert vo Vrútkach

Sólisti donských kozákov - Vianočný koncert vo Vrútkach

17. 12. 2019 Vrútky

Mesto Vrútky pozýva na Vianočný koncert so SÓLISTAMI DONSKÝCH KOZÁKOV v utorok, 17. decembra 2019 o 18:00 hod. v Evanjelickom kostole Dr. Martina Luthera.

Cena vstupenky: 5 €

Predpredaj: Mestská knižnica Hany Zelinovej | Referát kultúry a tlače MsÚ Vrútky

Kozaci Vrutky