VIVAT VOX ORGANI 2019

VIVAT VOX ORGANI 2019

18. 9. 2019 Špania Dolina, Banská Bystrica

VII. ročník medzinárodného organového festivalu VIVAT VOX ORGANI 2019 sa uskutoční v kostole Premenenia Pána v Španej Doline a v Evanjelickom kostole v Banskej Bystrici. 
Festival otvorí inauguračný koncert na obnovenom organe Martina Podkonického z roku 1751 v Španej Doline. Slávnostná kolaudácia a inaugurácia organa bude v sobotu 27. júla 2019.

VIVAT VOX ORGANI 2019