MAGICKÝ KRIVÁŇ 
- Predajná výstava fotoobrazov Kriváňa

MAGICKÝ KRIVÁŇ 
- Predajná výstava fotoobrazov Kriváňa

MAGICKÝ KRIVÁŇ
Predajná výstava fotoobrazov Kriváňa 

Predsálie Domu kultúry v Pribyline
Otvorenie výstavy v piatok 4. augusta 2023 o 14.00 hod. 

Autor Ľubomír SCHMIDA EsFIAP, EFIAP, MZSF

Počet fotoobrazov 8, veľkosť 100 cm x 70 cm 

Cena 150 € s Venovaním pre kupujúceho a certifikátom originality .

„Mojou najobľúbenejšou témou je krajinárska a atmosférická fotografia prírody, zvláštne mraky pri východe a západe slnka, hmla, blesky, dúha, mesiac, mliečna dráha kombinovaná so živlami zeme, vesmírom, ohňom, vzduchom, vodou a zemou. Fotografia pre mňa znamená zastavenie času a zachytenie neopakovateľného okamihu v prírode. S týmto okamihom sa môžem podeliť s ľuďmi, ktorí na mieste zastavenia času neboli a tým fotografia má úžasnú silu energie zachytenej prírody. Ja tvorím celoživotné dielo ŽIVLY ZEME - voda, oheň, vzduch a zem a vyše 30 rokov zachytávam deje a premeny krajiny, hlavne Liptova, Oravy a Tatier. V mojich fotografiách je odkaz pre budúce generácie, aby sme si chránili prostredie a krajinu, v ktorej žijeme.” 

Web: www.schmida.sk