Folklórna skupina Kriváň, Východná

Folklórna skupina Kriváň, Východná

V roku 1911 prichádza do Východnej učiteľ Martin Ježo. Je to učiteľ, ktorý si všíma na živote obce vari všetko. Zbiera piesne, zapisuje si zvyky a zaujíma sa tiež o každodenný život. Už v roku 1913 vytvára "krojovanú družinu" so 48 členmi, ktorá sa po prvýkrát predstavila 24. júna 1913 na vystúpení vo Svaríne.

Od roku 1946 družina prijíma názov Národopisná skupina. Začína pravidelne pracovať, nacvičovať, čo sa odzrkadľuje na úrovni vystúpení. V roku 1952 na slávnostiach v Strážnici získava hrdý titul "miláčik Strážnice". Tento zážitok má veľký vplyv na zorganizovanie obdobného podujatia vo Východnej. Od roku 1953 sa tak začala písať história Folklórneho festivalu vo Východná. Po roku 1955 má skupina až 120 členov a pre veľký záujem o prácu v nej sa vytvára aj tanečná skupina B. V roku 1986 vzniká popri Kriváni aj folklórna skupina pri vtedajšom JRD s názvom Grúň. Do nej prechádza časť členov Kriváňa. Jej činnosť však trvala len do decembra 1987.

Od roku 1988 pôsobí vo Východnej až dodnes folklórna skupina Kriváň ako jediná v obci. V súčasnosti má folklórna skupina Kriváň okolo 30 členov v speváckej a tanečnej zložke, ako aj vlastnú ľudovú hudbu. Repertoár folklórnej skupiny čerpá z histórie obce Východná, z predchádzajúcej vlastnej bohatej histórie a z miestnych zvykov a tradícií.

100 rokov FSk Kriváň Východná

100 rokov FSk Kriváň Východná

Video icon