Zdvihnite život!

Zdvihnite život!

Nedeľa 29. október 2023, 18.00 hod.

Nemecký evanjelický kostol, Modra

 1. Optimistická nálada pred vystúpením
 2. Pôsobivé prostredie kostola
 3. Domáca pani farárka Eva Oslíková víta prítomných
 4. Domáca pani farárka Eva Oslíková víta prítomných
 5. Nástup spevákov
 6. Účinkujúci na pódiu
 7. Pozorné publikum
 8. Návštevníci zľava z Dolného Srnia, Moravského Lieskového, Liptovského Mikuláša, Bratislavy
 9. Skvostný recitátorský výkon Františka Kovára
 10. Pôsobivé prostredie kostola
 11. Pôsobivé prostredie kostola
 12. Poďakovanie za nádherný umelecký a duchovný výkon umelcom domácou pani farárkou
 13. Všetci mali úsmev na tvári

Foto: Katarína Verešová