Spomienkové stretnutie pri pomníku Martina Rázusa v Bratislave

Spomienkové stretnutie pri pomníku Martina Rázusa v Bratislave

Nedeľa, 29. október 2023, 15.30 hod.

1. Pomník Martina Rázusa, odhalený 24. októbra 2013

2. Príprava na zdokumentovanie slávnosti

3. Vďaka dobrému počasiu bola účasť početná, z viacerých oblastí Slovenska

4. Iný pohľad na publikum

5. Sústredení poslucháči

6. Danubius Octet Singers uviedli slávnosť Hymnou Slovenskej republiky

7. – 8. Uvítací príhovor Jána Juráša, čestného predsedu Spolku Martina Rázusa

9. Hoj, zem drahá (Martin Rázus/ Mikuláš Schneider Trnavský), Danubius Octet Singers, dirigent Daniel Simandl

10 – 11. Príhovor tajomníčky Spolku Martina Rázusa Kataríny Verešovej

12. Ján Juráš predstavuje verejnosti platnú Zmluvu o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva k dielu označenému ako Pomník Martina Rázusa na Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

13. Primátor hlavného mesta SR Matúš Vallo položil ku pomníku veniec

14. – 16. Príhovor primátora hlavného mesta SR Matúša Valla

17. Člen Predsedníctva Spolku Martina Rázusa Milan Stromko prináša ku pomníku veniec 

18. Položenie venca predstaviteľmi Spolku Martina Rázusa Katarínou Verešovou a Milanom Stromkom za tónov hymnickej piesne Kto za pravdu horí v podaní súboru Danubius Octet Singers, dirigent Daniel Simandl

Foto Eva Bachletová, Evanjelický posol spod Tatier a Katarína Verešová