Slávnostné Služby Božie, Evanjelický kostol Liptovská Porúbka, nedeľa 16. apríla 2023 
135. výročie narodenia Ľudovíta Šenšela, 105. výročie posviacky kostola

Slávnostné Služby Božie, Evanjelický kostol Liptovská Porúbka, nedeľa 16. apríla 2023 
135. výročie narodenia Ľudovíta Šenšela, 105. výročie posviacky kostola

1 – 4 Evanjelický kostol a fara v Liptovskej Porúbke 

5 – 8 Evanjelickí duchovní 

9 Jana Čajnáková, zborová dozorkyňa víta prítomných 

10 – 12 Účastníci 

13 Pohľad do kostola zo sakrestie 

14 – 16 Schody ku organu, Metod Rakár – organ 

17 – 18 Účastníci 

19 – 23 Ivan Eľko, generálny biskup ECAV

24 Jana Čajnáková, zborová dozorkyňa 

25 Ján Pavlík, zborový dozorca CZ ECAV Liptovský Hrádok

26 Peter Gärtner, riaditeľ Vydavateľstva Tranoscius

27 Jana Gazdičová, starostka obce Liptovská Porúbka

28 Miroslav Haluška, predseda Urbárskeho pozemkového spoločenstva v Liptovskej Porúbke

29 Marta Malejková, predsedníčka Miestnej organizácie protifašistických bojovníkov v Liptovskej Porúbke

30 Ján Juráš, príhovor za rodinu 

31 – 33 Účastníci 

34 Katarína Hudáková, konseniorka LOS, Ivan Eľko generálny biskup ECAV

35 Záverečná liturgia