Prezentácia prvej Slovenskej štylistiky (1921) autora Ľudovíta Šenšela (*1888)

Prezentácia prvej Slovenskej štylistiky (1921) autora Ľudovíta Šenšela (*1888)

0 pozvánka 

1 Evanjelický kostol v Liptovskej Porúbke 

2 – 5 Vstupné priestory kostola 

6 – 7 Ján Juráš uvádza prezentáciu 

8 Predstavenie spolupracovníčok: prof. Daniela Slančová, Mariana Paulinyová   

9 – 10 Peter Gärtner, riaditeľ Vydavateľstva Tranoscius 

11 Matúš Stáňa, zástupca riaditeľa Gymnázia M. M. Hodžu 

12 – 13 Ladislav Sabolčák, predseda Speváckeho zboru slovenských učiteľov 

14 – 15 Michal Belanji, farár cirkevného zboru ECAV Liptovská Porúbka

16 – 23 Spevácky zbor slovenských učiteľov

24 – 25 prof. Štefan Sedlický, dirigent zboru 

26 – 35 Zábery na Spevácky zbor slovenských učiteľov a publikum  

36 Dojatý prof. Štefan Sedlický

37 Spokojnosť na všetkých stranách

 

Foto: ©Východný dištrikt a Ján Svidran