Prezentácia faksimile prvej Slovenskej štylistiky Ľudovíta Šenšela a monografie Sláva šľachetným VII

Prezentácia faksimile prvej Slovenskej štylistiky Ľudovíta Šenšela a monografie Sláva šľachetným VII

Prezentácia faksimile prvej Slovenskej štylistiky Ľudovíta Šenšela a monografie Sláva šľachetným VII Chýr o dobrom doktorovi sa rýchlo šíri
Utorok 30. máj 2023 o 17.00 hod.
Hudobný salón Zichyho paláca na Ventúrskej ulici 9 v Bratislave

1 – 11 Vítanie hostí, ponuka publikácií (Monika a Radka)

12 Úvodné slovo – Ján Juráš

13 Detský a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, dirigent Adrian Kokoš 

14 Uvedenie prvej Slovenskej štylistiky – Ján Juráš

15 – 16 Doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD., riaditeľka Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra

17 – 18 Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka Edukačno-misijného centra ECAV

19 – 21 Návštevníci počúvajú príspevok Ľudomíra Feldeka z mobile Ján Juráša

22 – 31 Vystúpenie operného speváka Ivana Ožváta 

32 – 33 PhDr. Daniela Kodajová, PhD. – editorka, uvádza monografiu Sláva šľachetným VII Chýr o dobrom doktorovi sa rýchlo šíri

34 – 36 PhDr. Tünde Lengyelová, CSc. samostatná vedecká pracovníčka Historického ústav SAV hodnotí túto monografiu

37 Zátišie so Štylistikou

38 – 39 prof. RNDr. Igor Tomo, CSc. vyprevádza monografiu k čitateľom

40 – 43 Detský a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, dirigent Adrian Kokoš – záverečné vystúpenie 
K. Ruppeldt: Venček slovenských národných piesní  

- Pod horou ovos drobný

- Mať moja

- Moje milé, premilené jahody

44 – 58 Pri čaši vína sa rozprúdili bohaté priateľské rozhovory