Pocta pri hrobe Ľudovíta Šenšela v Liptovskej Porúbke

Pocta pri hrobe Ľudovíta Šenšela v Liptovskej Porúbke

Nedeľa 16. apríl 2023

1 – 3 Sprievod z kostola ulicou Ľudovíta Šenšela 

4 – 7 Náročný výstup ku hrobu 

8 – 16 Pocta pri hrobe