Pocta M. R. Štefánikovi

Pocta M. R. Štefánikovi

 1. Atmosféra na Nábreží Milana Rastislava Štefánika
 2. Atmosféra na Nábreží Milana Rastislava Štefánika
 3. Celkový pohľad na areál pomníka
 4. Čestná stráž
 5. Vojenská hudba OS SR
 6. Vojenská hudba OS SR
 7. J.E. Pascal Le Deunff, veľvyslanec Francúzska v SR a J.E. Rudolf Jindrák, veľvyslanec Českej republiky v SR
 8. Pocta položením venca
 9. Pocta položením venca
 10. pán Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja
 11. Predstavitelia Nadácie Milana Rastislava Štefánika, zľava správca Pavel Šesták, predseda Dušan Bakoš, člen správnej rady Milan Križánek
 12. Pocta položením kytičiek snežienok od mladej generácie
 13. Generálny biskup ECAV na Slovensku Ivan Eľko, biskup Východného dištriktu Peter Mihoč (vľavo), plukovník Viktor Sabo, generálny duchovný – vojenský biskup Ústredia Ekumenickej  pastoračnej služby v OS SR a OZ SR
 14. Pán Martin Patoprstý, 1. zástupca starostu Mestskej časti Bratislava-Ružinov
 15. Pohľad na pomník
 16. Moderátor Ján Juráš, čestný člen správnej rady Nadácie M. R. Štefánika
 17. Príhovor predsedu Nadáciu M. R. Štefánika Dušana Bakoša
 18. pán Peter Kozák, generálny tajomník slobného úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky pri príhovore
 19. J.E. Rudolf Jindrák, veľvyslanec Českej republiky v Slovenskej republike pri príhovore
 20. Pán Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja pri príhovore
 21. Plukovník Viktor Sabo, generálny duchovný – vojenský biskup Ústredia Ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR pri príhovore