Pietny akt pri pamätníku Milana Rastislava Štefánika pri príležitosti 103. výročia jeho smrti

Pietny akt pri pamätníku Milana Rastislava Štefánika pri príležitosti 103. výročia jeho smrti

4. máj 2022

Štefánikovo nábrežie, Bratislava

Organizátor: Nadácia Milana Rastislava Štefánika s podporou Ministerstva obrany SR

Program:

Nástup čestnej stráže a vojenskej hudby

Pietny akt položenia vencov a kytíc k pamätníku Štátna hymna SR a ČR v podaní Vojenskej hudby

Moderátor: Ján Juráš
Báseň Alžbety Fuskovej Štefánik – hvezdár, recitátorka Lea Šestáková

Oficiálni hostia:

pán Boris Kollár, predseda Národnej rady Slovenskej republiky
pán Eduard Heger, predseda vlády Slovenskej republiky
pán Martin Klus, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky pán Marian Majer, štátny tajomník Ministerstva obrany Slovenskej republiky
J.E. Tomáš Tuhý, veľvyslanec Českej republiky v Slovenskej republike
J.E. Pascal Le Deunff, veľvyslanec Francúzska v Slovenskej republike
pani Marije Barlovič, Charge d’affaires Velvyslanectva Srbskej republiky v Slovenskej republike
pán Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja
pani Zuzana Aufrichtová, starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
pán Michal Gašaj, zástupca starostu mestskej časti Bratislava-Ružinov,
pán Ivan Eľko, generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
pán Viktor Sabo, generálny duchovný Ústredia Ekumenickej pastoračnej služby pri OS a OZ Slovenskej republiky
členovia vlády, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky a ďalší hostia, obyvatelia a návštevníci Bratislavy, mládež

Príhovory:

Dušan Bakoš, predseda správnej rady Nadácie M. R. Štefánika
Boris Kollár, predseda Národnej rady SR
Eduard Heger, predseda vlády Slovenskej republiky
J. E. Tomáš Tuhý, veľvyslanec Českej republiky v Slovenskej republike
Viktor Sabo, generálny duchovný Ústredia Ekumenickej pastoračnej služby pri OS a OZ Slovenskej republiky

Moderátor: Takto spomína pamätník pohrebu 11. mája 1919 na chvíle po uložení rakiev s telesnými pozostatkami Štefánika a jeho druhov do hrobu na Bradle:

Slnce sa klonilo k západu, keď sme sa vzďaľovali z vrchu, ktorý od týchto čias ostane drahým a pamätným každému vernému srdcu slovenskému. A keď bolo všetko slávnostne dokončené, na samý večer, zamračilo sa nebo, zarachotili hromy a spustil sa lejak. I nebo zaplakalo a zaslzilo na predčasným zhynutím zriedkavého človeka.

Pietny akt sa končí hymnickou piesňou, ktorej textom Karol Kuzmány vzdal prorocky poctu aj Milanovi Rastislavovi Štefánikovi: on posvätil život za práva ľudstva, vlasť zaclonil pred ohnivým drakom, dar ho nezviedol, hrozba nesklonila,... nech mu naša pieseň slávou zazvoní!

Hymnická pieseň Kto za pravdu horí v podaní Vojenskej hudby


Foto: Peter Šesták, Andrej Juráš