Ingrid Fuzjko Hemming (5.3.2022, Bratislava)

Ingrid Fuzjko Hemming (5.3.2022, Bratislava)

Koncert vynikajúcej japonskej klaviristky Fuzjko Hemming v sobotu 5. marca 2022 v Koncertnej sieni Klarisky mal veľký úspech.

Vďaka uvoľneným pandemickým opatreniam sa sála naplnila do posledného miesta nadšenými milovníkmi klavírnej tvorby majstrov Chopina, Scarlattiho, Liszta, Ravela, Debussyho.

Na koncerte Ingrid Fuzjko Hemming sme vyhlásili zbierku pre Ukrajinu. Vyzbieralo sa na nej 391,50 EUR. Organizátori podujatia doplnili túto sumu na 500 eur, ktorú poukážeme na účet Zbierky pre Ukrajinu ECAV.

Videozáznam koncertu: https://www.youtube.com/watch?v=ZayeMdzYf1k

Foto: Karol Brüll a Andrej Trebatický
Video: Karol Brüll

Záznam koncertu Ingrid Fuzjko Hemming (Bratislava, 5.3.2022)

Záznam koncertu Ingrid Fuzjko Hemming (Bratislava, 5.3.2022)

Video icon