Ars Ante Portas

Ars Ante Portas

Základné údaje

Ars ante portas, občianske združenie
Sklenárova 42
821 09 Bratislava  

Poštová adresa:

P. O. Box 57
820 04 Bratislava 24

IČO: 30858127
DIČ: 2022180842

Bankové spojenie: VÚB, a. s.
Číslo účtu: 2075975653/0200
IBAN: SK1402000000002075975653

Registrácia: MV SR VVS/1-900/90-26932

Cieľom združenia je

  • podpora kultúrnych, spoločenských, športových, vzdelávacích, vedeckých a humanitných aktivít
  • organizačné a umelecké zabezpečenie kultúrnych, spoločenských, športových, vzdelávacích, vedeckých a humanitných aktivít
  • získavanie finančných prostriedkov na ich realizáciu
  • poradenská činnosť v oblasti kultúry, športu, vedeckých, vzdelávacích a humanitných aktivít
  • reklamná činnosť