2% z dane
2% z dane

Privítanie

Milí návštevníci, vítam Vás na  tejto webovej stránke.

V kapitole Pozvánky nájdete informácie o podujatiach, ktoré pripravuje občianske združenie Ars ante portas alebo iné, jemu duchom blízke, organizácie.

V Archíve nájdete slovné aj fotografické reportáže z niektorých podujatí.

Na obrazovke sa striedajú aj citáty, ktoré ma oslovili.

Príjemné čítanie a prezeranie.

Váš

Ján Juráš

jj img

Najnovšie články

Pozvánka na koncert Mám nádej a spásu... Pocta Jele Krčméry-Vrteľovej a Miroslavovi Cipárovi


Spomienkové podujatie na dvoch vzácnych umelcov na Jelu Krčméry-Vrteľovú a Miroslava Cipára sa uskutoční v piatok 24. júna 2022  o 18.00 hod. v Novom evanjelickom kostole na Legionárskej ulici v Bratislave.

Prečítajte viac

Pozvánka na benefičný koncert UC Berkeley Symphony Orchestra (USA)

V piatok 3. júna 2022 o 19.00 hod. sa vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave uskutoční  benefičný koncert pre Nadáciu Výskum Rakoviny s atraktívnym programom: Claude Debussy, Igor Fiodorovič Stravinskyj, Camille Saint-Säens. 

Účinkuje 111-členný UC Berkeley Symphony Orchestra (USA)

Prečítajte viac

Pozvánka na koncert Dalibora Karvaya a Vaga Papiana

Pozývame vás na koncert vynikajúcich umelcov - Dalibora Karvaya (husle) a Vaga Papiana (klavír), ktorý sa koná 16.5. 2022 v rámci Bratislavského komorného festivalu organizovaného agentúrou Ergon Art.

Prečítajte viac